Voeg (indien van toepassing) een audiobeschrijving toe aan bewegend beeld en filmpjes

In een audiobeschrijving vertelt een stem over belangrijke visuele details die je niet kunt afleiden uit dat wat te horen is in een filmpje. Is er alleen bewegend beeld, dan wordt alles wat je ziet in de audiobeschrijving verteld.

Hoe pas ik dit toe?

Audiobeschrijving niet altijd nodig

Als alle belangrijke visuele details ook af te leiden zijn uit het originele geluid van een filmpje is een audiobeschrijving niet verplicht. Ook bij filmpjes waarin de omgeving of achtergrond niet verandert is een audiobeschrijving vaak niet nodig.

Bij bewegend beeld (zonder geluid) heb je twee mogelijkheden om het beeld toegankelijk te maken voor mensen die blind of slechtziend zijn. Je kunt een audiobeschrijving toevoegen waarin een stem alles vertelt wat er te zien is, of je kunt een transcript maken en bij het bewegend beeld plaatsen.

Inhoudelijk

Bij filmpjes wordt soms niet alle visuele informatie ook met geluid overgedragen. Met andere woorden: sommige dingen zijn wel te zien, maar niet te horen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om handelingen, personages en scèneveranderingen, maar ook om tekst die op het scherm te zien is. Deze informatie moet met een audiobeschrijving worden toegevoegd. De audiobeschrijving is dus een aanvulling op wat al te horen is. De stem van de audiobeschrijving vertelt op de momenten dat er pauzes zijn in het filmpje.

Technisch

Een audiobeschrijving kun je op meerdere manieren toevoegen aan een filmpje. Welke manier je kiest hangt af van de techniek die gebruikt wordt om het filmpje of het bewegend beeld te tonen.

  1. Ingebakken in de originele audio: Als toevoeging aan het originele audiobestand. Alle bezoekers horen in dit geval het originele geluid én de audiobeschrijving, deze kan niet uitgezet worden.
  2. Twee versies: Als een extra audiobestand, waarin het originele geluid uit het filmpje te horen is, aangevuld met de audiobeschrijving. De bezoeker kan kiezen uit twee versies: het normale audiobestand met alleen het originele geluid uit het filmpje, of de versie met de toegevoegde audiobeschrijving.
  3. Apart audiobestand: Als een apart audiobestand waarin alléén de audiobeschrijving te horen is (los van het originele geluid). De audiobeschrijving moet dan qua timing precies passen in de pauzes in het originele audiobestand, want deze wordt gelijktijdig afgespeeld.

Voor bewegend beeld zonder geluid zal de audiobeschrijving altijd een apart audiobestand zijn, want er is geen origineel geluid. In dat geval kun je ervoor kiezen de audiobeschrijving standaard te laten horen, of als een optie aan te bieden die de bezoeker aan of uit kan zetten.

Voorbeelden

Audiobeschrijving bij reisverslag

In een reisdocumentaire vertelt een verslaggever over de geschiedenis van een streek, terwijl hij door het landschap wandelt. De audiobeschrijving bestaat uit een stem die in de pauzes in zijn verhaal vertelt wat er op dat moment te zien is.

Audiobeschrijving bij een college

Bij een online college waarbij een hoogleraar dingen aanwijst op een scherm en bijvoorbeeld zegt ‘en dit is de meest belangrijke van deze lijst’ wordt in de audiobeschrijving verteld wat ‘dit’ is.

Audiobeschrijving niet nodig

In het volgende voorbeeld is een audiobeschrijving niet nodig. Het gaat om een filmpje van een interview tussen twee mensen. Het interview vindt plaats in een afgesloten ruimte. De interviewer en geïnterviewde stellen zich aan het begin van de video voor en zijn om en om aan het woord. Omdat er niets te zien is dat je nodig hebt om het interview te begrijpen is een audiobeschrijving niet nodig. Wat in dit geval wél nodig is, is een kort tekstalternatief met een beschrijving van de omgeving en eventuele tekst die in het beeld te zien is, als deze niet ook te horen is. Het tekstalternatief kan bijvoorbeeld in een paragraaf onder het filmpje staan en moet in de code gekoppeld worden aan het filmpje.

Hoe draagt dit bij aan een betere website?

Door een audiobeschrijving toe te voegen aan filmpjes en bewegend beeld maak je deze bestanden toegankelijk voor bezoekers die de beelden niet kunnen zien.

Bouwer of redacteur?

De redacteur is verantwoordelijk voor de beslissing of een audiobeschrijving nodig is, en voor het opstellen van goede audiobeschrijvingen. Er zijn ook bedrijven die video in opdracht toegankelijk maken. Als zo’n partij wordt ingeschakeld is de redacteur verantwoordelijk voor een goede briefing en controle van het opgeleverde werk. De bouwer is verantwoordelijk voor het bieden van een toegankelijke videospeler waarbij een audiobeschrijving via het CMS kan worden toegevoegd.

Technische details