Zorg dat bezoekers automatische veranderingen aan een webpagina uit kunnen zetten

Als een webpagina na een tijdslimiet automatisch verandert, doordat bijvoorbeeld de inhoud periodiek wordt geüpdatet of doordat een carrousel naar de volgende slide schuift, moet een bezoeker dit kunnen pauzeren of uitzetten.

Hoe pas ik dit toe?

Ga na of er op de website processen na een bepaalde tijdsduur plaatsvinden zonder dat de bezoeker dit in gang heeft gezet. Voorbeelden van dit soort processen zijn:

 • Het automatisch verversen van een pagina.
 • Het periodiek updaten van een deel van de pagina (bijvoorbeeld een blok met actuele beurskoersen, de weersverwachting, het laatste nieuws of social media).
 • Een carrousel met automatisch afwisselende slides.
 • Een presentatie die automatisch afspeelt.

Uitzonderingen

In de volgende situaties hoeft er geen mogelijkheid voor de bezoeker te zijn om de tijdslimiet uit te zetten of te pauzeren:

 • Real-time gebeurtenis: Als de tijdslimiet onderdeel is van een real-time gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld), en er geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk is.
 • De tijdslimiet zelf is essentieel: Als de tijdslimiet essentieel is, zoals bij een toets die in een bepaalde periode moet worden gemaakt, en verlenging de activiteit ongeldig zou maken.
 • De tijdslimiet is langer dan 20 uur: Als de tijdslimiet zo lang is dat niemand er in de praktijk last van zal hebben. Dit is ingesteld op 20 uur, omdat dit langer is dan een gemiddeld mens per etmaal wakker is.
 • Tijdslimiet van externe oorsprong: Als een tijdslimiet niet bewust is ingebouwd en de eigenaar van de website er geen zeggenschap over heeft, dan gelden de eisen niet. Het gaat dan om tijdslimieten die zijn ingesteld door een browser of door factoren die intrinsiek aan het internet zijn. Tijdslimieten ingesteld door webservers vallen wel onder de eisen.

Manieren om aan deze eis te voldoen

Is er geen sprake van één van bovenstaande situaties, dan moet één van de volgende opties zijn toegepast. De opties zijn gerangschikt naar nut voor de bezoeker: uitzetten is dus de beste oplossing.

 1. Uitzetten: De bezoeker kan de tijdslimiet uitzetten voordat deze wordt bereikt.
 2. Aanpassen: De bezoeker kan de tijdslimiet aanpassen (verhogen) naar ten minste tien keer de originele tijdslimiet. Is de originele limiet 10 minuten, dan moet deze dus aangepast kunnen worden naar 100 minuten.
 3. Verlengen: De bezoeker wordt gewaarschuwd voordat de tijd afloopt en krijgt tenminste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld door op de spatiebalk te drukken). Dit mag de bezoeker ten minste tien keer doen.

Voorbeelden

Online veiling: uitzondering

Bij een veiling is een tijdslimiet ingesteld waarbinnen een bezoeker van de veilingsite een bod kan uitbrengen. Omdat de tijdslimiet geldt voor alle bezoekers die op een bepaald object willen bieden zou het oneerlijk zijn als sommige bezoekers méér tijd zouden krijgen. Daarom valt de tijdslimiet in dit geval onder één van de uitzonderingen: het gaat om een real-time gebeurtenis waarbij de tijdslimiet een vereiste is. Er hoeft in dit geval dus geen optie tot het uitzetten of verlengen van de tijdslimiet te zijn.

Carrousel: mogelijkheid om te pauzeren aanbieden

Op de webpagina staat een carrousel. Deze carrousel toont iedere 10 seconden een ander onderwerp: een foto met daaroverheen een tekst en een link. Voor veel bezoekers is 10 seconden meer dan voldoende om de foto te bekijken, de tekst te lezen en eventueel de link te volgen. Maar voor andere bezoekers is het misschien niet genoeg. Denk aan laaggeletterden, dyslectici en mensen met een visuele of fysieke beperking. Dit gaat om miljoenen Nederlanders. Zij moeten de mogelijkheid hebben om de carrousel te stoppen en zelf, op hun eigen tijdstip, verder te bladeren.

Hoe draagt dit bij aan een betere website?

De mogelijkheid om tijdslimieten uit te zetten of aan te passen is zeer belangrijk voor een bepaalde groep mensen. Mensen met een fysieke functiebeperking hebben vaak meer tijd nodig om te reageren, te typen en activiteiten af te ronden. Mensen met beperkt zicht hebben meer tijd nodig om dingen op het scherm te vinden en te lezen. Mensen die blind zijn en voorleessoftware gebruiken kunnen meer tijd nodig hebben om schermlay-outs te begrijpen, informatie te vinden en met interactieve onderdelen van een site te werken. Mensen die cognitieve of taalbeperkingen hebben, hebben meer tijd nodig om te lezen en te begrijpen. Mensen die doof zijn kunnen meer tijd nodig hebben om informatie te lezen, omdat het Nederlands voor sommigen van hen niet de moedertaal is (dat is gebarentaal).

Daarnaast is de mogelijkheid om meer tijd te vragen ook handig voor mensen die bijvoorbeeld ontdekken dat zij nog wat gegevens moeten opzoeken voordat zij een formulier verder kunnen invullen, of die een lang verhaal willen typen als antwoord op een vraag.

Bouwer of redacteur?

Het bieden van de mogelijkheid om een tijdslimiet uit te zetten, aan te passen of te verlengen moet door de bouwer van een website of -applicatie worden ingebouwd.

Technische details