Aanbesteden

Gaat jouw organisatie een ICT-product of -dienst aanschaffen, inhuren of ontwikkelen? Zorg dan dat je toegankelijkheid vanaf het begin meeneemt.

Tips bij aanbestedingen

Referenties

Uit de praktijk blijkt dat aanbieders van ICT-producten en -diensten soms beweren dat ze ervaring hebben met de toegankelijkheidseisen, maar toch iets opleveren dat niet toegankelijk is. Om er zeker van te zijn dat de aanbieder de gevraagde kennis en ervaring in huis heeft is het dus verstandig om te vragen naar referenties waaruit blijkt dat de ervaring en kennis aanwezig is.

Consequenties aangeven

Geef waar mogelijk ook concreet aan wat de gevolgen zijn als het eindresultaat van de opdracht niet aan de toegankelijkheidseisen voldoet. Hiermee voorkom je discussies achteraf.

Aantonen en verklaren

Het is vaak nuttig om de opdrachtnemer te vragen of hij in de offerte een post opneemt voor een toegankelijkheidstest van het eindresultaat. De opdrachtnemer kan deze test zelf laten uitvoeren door een onafhankelijke deskundige partij. Het rapport van de test stelt de aanbieder ter beschikking aan de opdrachtgever, zodat deze als onderbouwing kan worden gebruikt in de toegankelijkheidsverklaring. Vraag de opdrachtnemer ook een post op te nemen voor hulp bij het invullen van deze verklaring. 

Bouwkwaliteit

Sinds de overgang van Webrichtlijnen naar DigiToegankelijk is bouwkwaliteit geen onderdeel meer van de verplichte standaard. Dit onderdeel, het Principe Universeel, is nu een aanbevolen (niet verplichte) standaard. Het is daarom verstandig om bouwkwaliteit als apart onderdeel mee te nemen in de offerteaanvraag of aanbesteding.

Meer informatie

Op de website van PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden, vind je meer over bestekteksten voor open ICT standaarden.