Is jouw website ook getest voor de Monitor 2021?

29 mrt 2022

Main content

Eind 2021 is een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van overheidswebsites en -apps voor mensen met een functiebeperking. De kans is groot dat ook een website van jouw organisatie is onderzocht.

Europees uitvoeringsbesluit

Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van een Europees uitvoeringsbesluit. Daarin is vastgelegd dat individuele lidstaten eens in de drie jaar onderzoek moeten doen naar de toegankelijkheid van overheidswebsites en -apps. De resultaten zijn opgenomen in de Monitor toegankelijkheid 2021. Hierover is gerapporteerd aan de Europese Commissie en aan de Tweede Kamer.

Ruim 3.000 websites en apps

Het onderzoek is uitgevoerd door Stichting Accessibility in opdracht van Logius. In totaal zijn ruim 3.000 Nederlandse overheidswebsites onderzocht en een aantal mobiele apps. Van de meeste websites is de homepage onderzocht. Daarnaast is een uitgebreider automatisch onderzoek uitgevoerd op een steekproef van 435 websites. Tenslotte zijn 32 websites en 8 mobiele applicaties volledig handmatig onderzocht.

Wat is de status van de testresultaten?

De testresultaten geven aan in hoeverre de onderzochte pagina’s voldoen aan de onderzochte toegankelijkheidseisen. Dit is een momentopname. Omdat het onderzoek in november 2021 is uitgevoerd kan het dus zijn dat bepaalde issues inmiddels zijn opgelost. In het vereenvoudigd (automatisch) onderzoek is slechts een beperkt aantal toegankelijkheidseisen onderzocht. Uit de testresultaten kan niet worden afgeleid of een overheidsinstantie voldoet aan de wettelijke verplichtingen rond digitale toegankelijkheid. Dit kan alleen worden bepaald aan de hand van een toegankelijkheidsverklaring.

Terugkoppeling

De onderzoeksresultaten zijn teruggekoppeld aan alle overheidsinstanties waarvan een website automatisch is onderzocht (435 websites) of waarvan een website of app volledig handmatig is onderzocht (32 websites en 8 apps). De lijsten van deze steekproeven vind je terug in bijlage 2 en 3 in de Monitor Toegankelijkheid 2021. De terugkoppeling is bedoeld om instanties te helpen met het verbeteren van de toegankelijkheid.

Geen terugkoppeling ontvangen?

De terugkoppeling vond plaats per e-mail aan contactpersonen uit het register op toegankelijkheidsverklaring.nl of via een algemeen e-mailadres. Heb je de resultaten niet ontvangen? Mail ons op digitoegankelijk@logius.nl.

Webinar 5 april

Op dinsdag 5 april van 15.00-16.00 uur organiseert Logius een webinar over dit onderzoek. Daarin geven wij samen met alle betrokken onderzoekers van Stichting Accessibility, Cardan Technobility Firm, Ground en Deque Systems uitleg bij de resultaten en bespreken we hoe je ze kunt gebruiken om issues op te lossen. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden voor het webinar is niet nodig. Om deel te nemen volg je deze link: https://us06web.zoom.us/j/86593232385?pwd=MFdsVkpZYm8zL01EU0t6eGd6Ujlxdz09