Accessibility overlays kunnen een website niet toegankelijk maken

04 mrt 2021

Main content

Kunnen zogenoemde accessibility overlays gebruikt worden om websites toegankelijk te maken? Het antwoord is: nee, dat kunnen ze niet. Toegankelijkheidsexperts zijn het erover eens dat deze tools niet werken en zelfs nieuwe toegankelijkheidsproblemen met zich mee kunnen brengen.

Overgewaaid uit de VS

Accessibility overlays zijn tools, addons, extensies of plugins die worden aangeprezen als een middel om een bestaande, ontoegankelijke website toegankelijk te maken. De markt voor accessibility overlays is met name in de Verenigde Staten erg actief: veel organisaties hopen zichzelf met het gebruik van een dergelijke tool te beschermen tegen rechtszaken over de (on)toegankelijkheid van hun websites. Dit lukt ze echter niet, want accessibility overlays maken een ontoegankelijke website niet toegankelijk. Dat is gebleken uit onderzoek van toegankelijkheidsexperts, onder andere van het W3C.

Ook in Nederland zijn aanbieders van dergelijke tools actief. Wij krijgen dan ook regelmatig de vraag of je met een accessibility overlay kunt voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dat is dus niet het geval.

Waarom werkt een accessibility overlay niet?

Een accessibility overlay kan de broncode en inhoud van een website niet veranderen. Een dergelijke tool legt alleen een extra laag met functionaliteiten bovenop een bestaande website. Daarmee wordt geprobeerd om problemen op te lossen zonder dat de oorzaak wordt aangepakt. Vaak zijn die oplossingen voor de bezoeker met een beperking geen verbetering. Bovendien blijkt uit onderzoek van toegankelijkheidsexperts dat overlays lang niet alle toegankelijkheidsproblemen op kunnen lossen.

Hoe kun je wel voldoen?

Om een website toegankelijk te maken en aan de wettelijke verplichting te voldoen kun je dus geen gebruik maken van een accessibility overlay. Wat je wel kunt doen is een toegankelijkheidsonderzoek uit laten voeren zodat je weet in hoeverre de website al voldoet aan de eisen van WCAG 2.1. Komen er afwijkingen aan het licht? Dan plan je verbetermaatregelen in. De enige manier om een website duurzaam toegankelijk te maken is om bij het ontwerp, de bouw en het beheer ervan de toegankelijkheidseisen in acht te nemen.

Meer over accessibility overlays

Meer informatie over accessibility overlays vind je onder andere in de volgende Engelstalige artikelen: