Waarom wordt er op deze website niet meer over Webrichtlijnen gesproken?

Het beleid rond Webrichtlijnen is veranderd. De Webrichtlijnen zijn vervangen door een internationale standaard, met de naam EN 301 549, en er komt een wettelijke verplichting om toegankelijk te zijn.

De nieuwe EN-standaard komt grotendeels overeen met de Webrichtlijnen. Het verschil is dat de nieuwe standaard alleen nog maar over toegankelijkheid gaat, terwijl de Webrichtlijnen daarnaast ook een deel over bouwkwaliteit bevatten.

Om aan te sluiten bij het nieuwe beleid spreken we op DigiToegankelijk.nl over de ‘toegankelijkheidseisen’ en niet meer over de Webrichtlijnen. Met de toegankelijkheidseisen bedoelen we de eisen uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Dit is een internationale toegankelijkheidsnorm, die in zijn geheel is opgenomen is in de webrichtlijnen en ook weer in de nieuwe standaard EN 301 549.

Wat dus niet verandert is dat websites en webapps moeten voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.0, op niveau A en AA. Je kunt hiervoor de volgende bronnen gebruiken:

  • Technische documentatie: via deze pagina vind je links naar de standaard WCAG 2.0, de evaluatiemethode (een manier om te testen of je aan de toegankelijkheidseisen voldoet) en informatie over de opbouw van WCAG 2.0. Deze informatie is vooral voor de bouwer/leverancier interessant.
  • Eenvoudige uitleg: op deze pagina wordt per onderwerp uitgelegd wat je moet doen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen. Deze informatie is vooral bedoeld voor niet-technische doelgroepen (projectmanagers, ontwerpers, redacteuren, enz.)
  • Organiseren en beheren: meer informatie over aanbesteden, testen, controleren op toegankelijkheid en voldoen aan het beleid door een toegankelijkheidsverklaring te publiceren vind je via deze pagina. Deze informatie is vooral bedoeld voor teamleiders, projectmanagers, bestuurders, enz.