Wanneer is sprake van onevenredige last?

Het begrip 'onevenredige last' kan niet in algemene zin worden beschreven. Het hangt van vele factoren af of toepassing van de toegankelijkheidseisen voor een overheidsinstantie een onevenredige belasting vormt.

In de Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties wordt in artikel 5 gesproken over onevenredige last. De richtlijn geeft aan dat overheidsinstanties aan de toegankelijkheidseisen moeten voldoen, voor zover dit geen onevenredige last met zich meebrengt.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is momenteel bezig met het opstellen van wetgeving op basis van de EU-richtlijn. Het gaat om een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), die zijn grondslag vindt in de wet Digitale Overheid.

In de AMvB wordt beschreven hoe de Europese richtlijn in Nederland moet worden toegepast. Naar verwachting beschrijft de AMvB de procedures die gevolgd worden als een organisatie claimt dat er sprake is van onevenredige last. Bijvoorbeeld welke instantie bij een klacht zal beoordelen of terecht beroep is gedaan op het artikel over onevenredige last en wat de vervolgstappen dan zijn.

De AMvB zal niet precies beschrijven welke gevallen gezien worden als onevenredige last, omdat dit zeer situatiegebonden is. Er spelen allerlei factoren mee bij die afweging. Denk aan de aard en omvang van de overheidsinstantie en de frequentie en duur van het gebruik van de specifieke website of app.