Toepassingskader (vervallen per 15-11-2016)

Het Toepassingskader is in 2013 opgesteld als handreiking voor de toepassing van de Webrichtlijnen. Het beschrijft de kaders waarbinnen de Webrichtlijnen in Nederland toegepast moesten worden. Inmiddels zijn de Webrichtlijnen vervangen door een Europese standaard voor toegankelijkheid. De inhoud van het Toepassingskader is geactualiseerd en verwerkt in de website DigiToegankelijk.nl. Per 15 november 2016 is dit document komen te vervallen.

Waar vind ik de informatie uit het Toepassingskader terug?

De inhoud van het Toepassingskader is, in aangepaste vorm, overgezet naar de website DigiToegankelijk.nl. In onderstaand overzicht is beschreven hoe de informatie uit het Toepassingskader is verwerkt.

  • Hoofdstuk 1: Algemene informatie over toegankelijkheid vind je bij het thema Digitale toegankelijkheid. Informatie over de regelgeving vind je onder Beleid.
  • Hoofdstuk 2 en 3: In de sectie over het beleid zijn de toegestane uitzonderingen en redenen die niet als zwaarwegend worden gezien te vinden.
  • Hoofdstuk 4: De uitleg per succescriterium kun je vinden door de lijst met toegankelijkheidseisen te raadplegen, of de eenvoudige uitleg per onderwerp.
  • Bijlage 5.2.1: De aanbevolen contractuele bepalingen zijn opgenomen bij het onderdeel Aanbesteden.