Toepassingskader (vervallen per 15-11-2016)

Het Toepassingskader is in 2013 opgesteld als handreiking voor de toepassing van de Webrichtlijnen. Het beschrijft de kaders waarbinnen de toegankelijkheidseisen in Nederland toegepast moeten worden. Inmiddels zijn de Webrichtlijnen vervangen door een Europese standaard voor toegankelijkheid. De inhoud van het Toepassingskader is geactualiseerd en verwerkt in de website DigiToegankelijk.nl.

Waar vind ik de informatie uit het Toepassingskader terug?

De inhoud van het Toepassingskader is, in aangepaste vorm, overgezet naar de website DigiToegankelijk.nl. In onderstaand overzicht is beschreven hoe de informatie uit het Toepassingskader is verwerkt.