Standaard Webrichtlijnen versie 2 (vervallen)

Om in lijn te blijven met het Europese beleid zijn de Nederlandse Webrichtlijnen op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie vervangen door de Europese standaard EN 301 549. De standaard Webrichtlijnen versie 2 is per 15 november 2016 vervallen.

Het Principe Universeel, dat onderdeel is van Webrichtlijnen versie 2, is niet vervallen, maar ook niet meer verplicht. Het is als aparte standaard opgenomen op de lijst met aanbevolen open standaarden van het Forum Standaardisatie. Raadpleeg het bijgevoegde document voor de tekst van Principe Universeel.