Brief minister BZK 21 juni 2016

Antwoord op de motie Oosenbrug-Veldman / Toezegging Algemeen Overleg Wob van 8 december 2015.