Huidig beleid: Pas toe of leg uit

Het 'pas toe of leg uit'-beleid geldt voor alle verplichte open standaarden op de lijst van het Forum Standaardisatie. De verplichting is gebaseerd op de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten uit 2008. Daarin staat dat bij aanschaf van ICT voor een bedrag van ten minste € 50.000 exclusief BTW waar mogelijk de relevante standaarden op de lijst van het Forum Standaardisatie moeten worden toegepast.

Welke standaard is verplicht?

Digitale toegankelijkheid is verplicht voor (semi-)overheid omdat de Europese standaard EN 301 549 versie 1.1.2 op de 'pas toe of leg uit'-lijst van het Forum Standaardisatie staat. Deze standaard is de opvolger van de Webrichtlijnen. Net als het geval was bij de Webrichtlijnen zijn de internationale Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 een integraal onderdeel van de standaard.

Uitleg in toegankelijkheidsverklaring

Voor de standaard voor digitale toegankelijkheid is het 'pas toe of leg uit'-beleid als volgt ingevuld. De toegankelijkheidseisen moeten in principe voor het hele digitale kanaal worden toegepast. Alleen in bepaalde situaties mag een organisatie uitleggen dat delen van het digitale kanaal niet (volledig) voldoen. Deze situaties zijn beschreven op de pagina specifieke situaties en uitzonderingen.

Een aantal redenen wordt vaak genoemd als oorzaak voor een ontoegankelijke website of webapp. Als er geen sprake is van één van de beschreven situaties bij toepassing in de praktijk worden deze redenen niet gezien als zwaarwegend. Ze zijn dan niet toegestaan als verklaring voor niet voldoen aan de verplichting.

Niet-toegestane redenen:

 • Kosten: geen budget of onevenredig hoge kosten. Alleen in gevallen waarbij een vernieuwing binnen afzienbare tijd (maximaal 6 maanden) zal plaatsvinden staat mogen de kosten een reden zijn om de oude website of app niet meer aan te passen.
 • Techniek: technische onmogelijkheden, tenzij het om complexe toepassingen gaat zoals beschreven bij specifieke situaties en uitzonderingen.
 • Kennis: gebrek aan kennis bij leverancier of in organisatie.
 • Organisatie: organisatorische onmogelijkheden of gebrek aan draagvlak.
 • Inhoud of functionaliteit: aanwezigheid van:
  • infographics (deze moeten toegankelijk zijn);
  • verouderde of ongewenste technieken (gebruik deze waar mogelijk niet);
  • oude content (verplaats deze waar mogelijk naar het archief);
  • real-time informatie (moet toegankelijk zijn).

Zie ook