Waar is het 'pas toe of leg uit'-principe op gebaseerd?

Het 'pas toe of leg uit'-principe geldt voor alle verplichte open standaarden op de lijst van het Forum Standaardisatie. De verplichting is gebaseerd op de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten uit 2008. Daarin staat dat bij aanschaf van ICT voor een bedrag van ten minste € 50.000 exclusief BTW waar mogelijk de relevante standaarden op de lijst van het Forum Standaardisatie moeten worden toegepast.

Op de pagina over het 'pas toe of leg uit'-beleid lees je hoe je aan de 'pas toe of leg uit'-verplichting kunt voldoen.