Moet user generated content toegankelijk zijn?

Met user generated content bedoelen we tekst, afbeeldingen of andere inhoud die op een overheidswebsite verschijnt maar die niet door de overheidsorganisatie zelf is gecreëerd of (betaald) in opdracht van de overheidsorganisatie is gemaakt. De overheidsorganisatie is niet verantwoordelijk voor dit soort content.

Dit was opgenomen in het Toepassingskader (dit is inmiddels uitgefaseerd), en ook in de nieuwe Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van overheidswebsites. Daarover lees je meer op de pagina over de wet- en regelgeving in Nederland.

Een aantal aandachtspunten:

  • De overheidsorganisatie is als eigenaar van de website wel verantwoordelijk voor de wijze waarop de user generated content op de website verschijnt. Met andere woorden: de overheidsorganisatie zou ervoor moeten zorgen dat de inhoud wel voldoet aan de toegankelijkheidseisen die aan de kant van de website te regelen zijn, bijvoorbeeld door een toegankelijke videospeler te gebruiken en door te zorgen dat er geen ontoegankelijke html-code geplaatst kan worden.
  • De user generated content zou de toegankelijkheid en functionaliteit van de website als geheel niet moeten hinderen. Zo zou een video niet automatisch moeten beginnen met spelen, omdat het geluid hiervan bezoekers met voorleessoftware ernstig kan hinderen bij het gebruik van de site doordat het door de stem van de voorleessoftware heen speelt.
  • Leg in de toegankelijkheidsverklaring uit hoe je dit precies hebt aangepakt, dus welke maatregelen je hebt genomen om de user generated content zo toegankelijk mogelijk te plaatsen. Geef ook aan dat het gaat om user generated content en dus om een toegestane uitzondering. Bied bezoekers in de verklaring een mogelijkheid om ontoegankelijke informatie alsnog toegankelijk op te vragen.