Beleid in Nederland

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Moet ik de nieuwe standaard eisen bij ICT-aanbestedingen?

Vanaf 1 juli 2016 is het verplicht om bij ICT-aanbestedingen boven het bedrag van € 135.000 exclusief BTW voor Rijksoverheid en € 209.000 exclusief BTW voor decentrale overheid de toepassing van de nieuwe standaard EN 301 549 te eisen. Het gaat om aanbestedingen van alle ICT-producten en -diensten (websites, software, hardware), voor zowel het publiek als het eigen personeel.

Ook als er geen sprake is van een aanbesteding boven deze bedragen moet de standaard EN 301 549 in veel gevallen toegepast worden.

Voor de overheidsorganisaties van het Rijk, inclusief ZBO’s, en medeoverheden, verandert er in eerste instantie niets. Ze waren al verplicht de internationale eisen voor toegankelijkheid toe te passen op hun websites. Voor organisaties van de (semi-)overheid waarvoor deze verplichting nu nog niet geldt maar die wel onder de nieuwe richtlijn en wetgeving zullen vallen, betekent dit dat de toegankelijkheidscriteria op termijn toegepast moeten worden op nieuwe en bestaande websites en mobiele apps. Raadpleeg de tijdlijn op de pagina over wet- en regelgeving voor meer informatie.

 Lees meer over de drempelbedragen en bijbehorende voorwaarden op de website van het Expertisecentrum Aanbesteden (PIANOo).