Is het Principe Universeel van Webrichtlijnen versie 2 nog verplicht?

Nee, vanaf 15 november 2016 is het Principe Universeel niet meer verplicht. Vanaf die datum is de standaard Webrichtlijnen vervangen door een Europese standaard voor toegankelijkheid, EN 301 549. Deze standaard is gelijk aan WCAG 2.0.

Principe Universeel is door het Forum Standaardisatie op de lijst met aanbevolen standaarden geplaatst.

De standaard Webrichtlijnen versie 2 bestond uit twee onderdelen:

  1. Toegankelijkheidseisen: de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.
  2. Eisen voor bouwkwaliteit: het Principe Universeel.

Op 22 december 2016 is een nieuwe Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van overheidswebsites en apps van kracht gegaan. Om in lijn te blijven met deze richtlijn is de standaard Webrichtlijnen op 15 november 2016 vervangen door een Europese standaard voor toegankelijkheid. Meer hierover is te lezen in het nieuwsbericht over de overgang naar de Europese standaard.

Wie de tekst van het Principe Universeel wil raadplegen kan het document met de standaard Webrichtlijnen versie 2 downloaden.