Online kaarten en karteringsdiensten

Geografische informatie wordt vaak met een landkaart getoond. De informatie is zo lastig te beschrijven dat visuele presentatie de voorkeur heeft. Helaas zijn veel digitale kaarten niet (volledig) toegankelijk. Op deze pagina vind je tips om met geografische informatie om te gaan. Daarnaast is beschreven wat verplicht is onder het huidige en toekomstige beleid.

Om welke toepassingen gaat het?

Met online kaarten en karteringsdiensten worden alle digitale kaartoplossingen bedoeld die je op websites en in apps kunt gebruiken. Het gaat zowel om toepassingen die je via een online dienst kunt invoegen (bijvoorbeeld Google Maps en Bing Maps), als om toepassingen die in eigen beheer zijn gebouwd of onderdeel zijn van een CMS.

Beleid tot 1 juli 2018

Op 1 juli 2018 treedt nieuwe wetgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid in werking. Je leest er meer over onder aan deze pagina. Tot die datum is het verplicht om de standaard voor toegankelijkheid toe te passen op basis van het 'pas toe of leg uit'-regime. Onder dit regime is er een uitzondering voor geo-informatie, tot het moment dat er kant-en-klare toegankelijke oplossingen beschikbaar zijn. De uitzondering houdt in dat de geografische kaart zelf niet toegankelijk hoeft te zijn, zolang de informatie die wordt getoond op de kaart ook in tekst wordt aangeboden.

Gebruikmaken van een 'leg uit'

Het 'pas toe of leg uit'-regime schrijft voor dat overheidsorganisaties de toegankelijkheidseisen in principe moeten toepassen, maar in bepaalde situaties mogen uitleggen waarom dit (nog) niet (volledig) lukt. Die uitleg moet opgenomen worden in de toegankelijkheidsverklaring.

Op dit moment zijn er geen kant-en-klare toegankelijke oplossingen voor geo-informatie. Een toepassing die wel voldoet is GeoZet. Deze toepassing is te vinden op https://github.com/geozet/geozet. Dit is echter geen kant-en-klare oplossing. Een implementatie van GeoZet is te zien op overheid.nl.

Tot een dergelijke oplossing beschikbaar is mogen organisaties gebruikmaken van een 'leg uit' in hun toegankelijkheidsverklaring voor geo-informatie. Zij moeten er wel verplicht voor zorgen dat alle belangrijke informatie in het kaartje ook wordt aangeboden in tekst.

Omgaan met uitdagingen

Als je een kaart toevoegt aan je digitale kanaal, houd dan rekening met de volgende punten:

  • De uitzondering geldt alleen voor de online kaart zelf. Dus niet voor de webpagina waarop de kaart staat, of voor het document waarin de kaart is geplaatst. De webpagina of het document moet wel aan de toegankelijkheidseisen voldoen.

  • Als de kaart bedoeld is voor navigatie dan moet je de essentiële informatie ook op een toegankelijke digitale wijze verstrekken. Dit is verplicht. Zo kun je adressen en een routebeschrijving in tekst toevoegen. Uiteindelijk gaat het erom dat alle bezoekers toegang hebben tot de informatie die de organisatie met de kaart wil overbrengen.

  • Daarnaast kun je de kaart zelf wel zo toegankelijk mogelijk maken. Zo kun je zorgen dat de contrasten tussen de gebruikte kleuren voldoende zijn voor bezoekers die kleurenblind zijn en dat de navigatie van de kaartapplicatie via het toetsenbord te bedienen is.

Beleid vanaf 1 juli 2018

Op 1 juli 2018 treedt in Nederland nieuwe wetgeving in werking die het 'pas toe of leg uit'-regime voor digitale toegankelijkheid vervangt. Vanaf dat moment gelden de volgende regels:

  • Bij kaarten die bestemd zijn voor navigatie moet essentiële informatie in de kaart ook op een toegankelijke, digitale wijze verstrekt worden.

  • Voor de online kaarten en karteringsdiensten zelf geldt een uitzondering. Deze hoeven niet verplicht toegankelijk te zijn.

Meer informatie

Lees meer over het toegankelijk maken van geo-informatie.