Onderzoek gestart naar toegankelijkheid overheidswebsites

Iedereen heeft het recht om mee te doen in de maatschappij. Dat geldt voor openbare voorzieningen en voor digitale voorzieningen, zoals websites. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk en verplicht voor overheidsinstanties. We willen inzicht krijgen in de mate waarin overheden nu al digitaal toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking. Om dat inzicht te krijgen, doet Stichting Accessibility in opdracht van Logius een onderzoek.

Het onderzoek

Stichting Accessibility onderzoekt 3000 websites van de Nederlandse overheid op het gebied van toegankelijkheid. Daarnaast worden 60 websites handmatig en uitgebreider onderzocht. Deze selectie bestaat uit websites die belangrijk zijn voor burgers. Denk aan sites als rijksoverheid.nl en belastingdienst.nl. Ook worden enkele mobiele apps van de overheid onderzocht.

Het onderzoek betreft een nulmeting. Dit betekent dat de huidige situatie wordt gemeten en dat de resultaten dienen als ijkpunt voor toekomstig onderzoek.

Wettelijke verplichting

Vanaf 2019 moeten websites en mobiele apps van de overheid gefaseerd aan toegankelijkheidseisen gaan voldoen, zo is vastgelegd in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.