Is het behalen van een toegankelijkheidswaarmerk verplicht?

Aan Digitoegankelijk.nl wordt regelmatig de vraag gesteld of een toegankelijkheidswaarmerk verplicht is. In Europa bestaan verschillende waarmerkregelingen; in Nederland is het Waarmerk drempelvrij.nl het kwaliteitskenmerk voor toegankelijke websites. Het waarmerk wordt na inspectie van een website uitgereikt door een inspectie-instelling die daarvoor bevoegd is geacht door de waarmerkregeling.

De vraag is actueel geworden door de inwerkingtreding van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid op 1 juli 2018. Het besluit verplicht overheidsinstanties om hun websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking en daarover verantwoording af te leggen in een openbare toegankelijkheidsverklaring.

Het korte antwoord op de vraag is dat het behalen van een waarmerk niet verplicht is.Het is echter wel een manier om inzichtelijk te maken dat aan de toegankelijkheidseisen is voldaan.

Het langere antwoord hieronder is het lezen waard. Want het behalen van een waarmerk is weliswaar niet verplicht, het voldoen aan specifieke eisen is dat wel. Zo moet een handmatig toegankelijkheidsonderzoek worden uitgevoerd op basis van een goed gedocumenteerde evaluatiemethode. Het maken van een representatieve steekproef is een nauwkeurig karwei en soms is specialistische kennis nodig om beoordelingen goed te kunnen uitvoeren. Bij evaluatieverslagen van een onder de waarmerkregeling opererende dienstverlener is gewaarborgd dat aan dergelijke eisen wordt voldaan. De echte waarde zit echter in de rapportage, niet in het waarmerk.
Kortom: weliswaar is het niet wettelijk verplicht om een waarmerk te behalen, maar wie het heeft kan wél onderbouwen dat de onderzochte website of mobiele applicatie voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

Bij onderzoek dat onder eigen beheer, door een leverancier of door een andere externe partij wordt uitgevoerd, is van belang om goed op te letten dat wordt voldaan aan eisen die hierboven worden genoemd. Want deugdelijk uitgevoerd toegankelijkheidsonderzoek is essentiële input voor een toegankelijkheidsverklaring.

Voor nieuwe websites is het publiceren van een toegankelijkheidsverklaring verplicht vanaf september 2019, voor bestaande vanaf september 2020 en voor mobiele applicaties vanaf juni 2021.