Nederlands model Toegankelijkheidsverklaring

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid verplicht overheidsorganisaties per digitaal kanaal een toegankelijkheidsverklaring te publiceren. Er geldt een gefaseerde toepassing. Nieuwe websites gepubliceerd vanaf 23 september 2018 moeten uiterlijk op 23 september 2019 een verklaring bevatten. Bestaande websites gepubliceerd vóór 23 september 2018 moeten een jaar later aan de wettelijke verplichting voldoen. En mobiele applicaties moeten uiterlijk 23 juni 2021 voldoen.

In de toegankelijkheidsverklaring geven organisaties aan in hoeverre hun websites en apps voldoen aan de standaard WCAG 2.1 en welke maatregelen zij treffen om digitale toegankelijkheid te borgen. Door de verklaring te publiceren zijn zij transparant over hun inspanningen.

In Europa is afgesproken om voor de verklaring uit te gaan van een basismodel. Dit Europese model is op 11 oktober 2018 vastgesteld. Logius ontwikkelt een invulassistent, waarmee organisaties straks snel en op uniforme wijze een toegankelijkheidsverklaring kunnen genereren. Deze invulassistent komt later dit jaar beschikbaar en is gebaseerd op het Europese model. Een definiteve invulassistent volgt zodra het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Nederlandse model heeft vastgesteld.