Wat is WCAG 2.1?

Sinds 2008 bestaan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), de huidige standaard voor toegankelijke digitale kanalen. Het World Wide Web Consortium (W3C) werkt aan een uitbreiding op WCAG 2.0, namelijk WCAG 2.1. Dit is een uitbreiding op de bestaande set richtlijnen, met als doel beter aan te sluiten bij huidige en toekomstige technologieën en methodieken.

Let op: Dit is een nieuwsbericht uit begin 2018. Onderstaande lijst is gewijzigd in een latere versie van WCAG 2.1. De meest actuele lijst vind je in dit nieuwsbericht.

Uitbreiding van WCAG 2.0

Concreet betekent dit dat er nieuwe principes bijkomen en dat succescriteria worden toegevoegd aan bestaande principes. De status van WCAG 2.1 is momenteel ‘candidate recommendation’, wat betekent dat het op korte termijn gaat worden getest in de praktijk. Daarmee probeert men te bepalen of er voldoende testmogelijkheden zijn om vast te stellen of succescriteria zijn behaald. De standaard is nog niet vertaald in het Nederlands, maar je kunt al wel de Engelse beschrijvingen van de succescriteria terugvinden.

Er zijn dus nog geen test-methodieken ontwikkeld die horen bij deze criteria. Die zullen de komende periode worden uitgewerkt, en dan zal duidelijk worden of deze 17 nieuwe succescriteria - 15 op niveau AA - zullen worden toegevoegd aan WCAG 2.1, of dat er wellicht nog criteria afvallen omdat ze bijvoorbeeld niet afdoende testbaar blijken.

Waarom nieuwe succescriteria?

Sinds medio 2016 is wereldwijd het internetgebruik via mobiele apparaten groter dan via desktop computers. Dat maakt het noodzakelijk dat er ook richtlijnen komen over de de toegankelijkheid van informatie via de mobiele apparaten. Het goede nieuws is dat veel ondersteuning (screenreader, contrast-aanpassingen, zoom etc.) reeds is ingebouwd in de meeste mobiele apparaten. Echter, de rol van de bouwer en de redacteur is nog steeds van groot belang bij het toegankelijk aanbieden van informatie.

Daarom zie je in de nieuwe succescriteria ook onderwerpen terug als het minimale formaat van interactie elementen, en het gebruik van beweging als input voor de applicatie. Deze zijn ook van belang op een desktop computer, maar vooral relevant bij gebruik van mobiele apparaten en touch-interactie.

Wat betekent dit voor het Nederlandse beleid?

Uit stukken van de Europese Commissie blijkt dat overwogen wordt op termijn WCAG 2.1 AA ook op te nemen in EN 301 549, ter vervanging van de huidige WCAG 2.0 AA. De AAA-criteria zullen naar verwachting net zoals bij WCAG 2.0 buiten scope blijven.

Dat betekent dat alle Nederlandse overheidsorganisaties ook deze standaard op termijn moeten hanteren bij het voldoen aan de Wet Digitale Overheid. De exacte termijnen hiervoor zijn nog niet bekend, maar we houden je op de hoogte van de ontwikkelingen via deze website .