Uitspraak College Rechten van de Mens over digitale discriminatie door Rabobank

Op 4 oktober heeft het College voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat de Rabobank een blinde rekeninghouder heeft gediscrimineerd door hem geen gelijkwaardige toegang te verschaffen tot mobiel bankieren via de app van de bank.

De nieuwe versie van de app was voor de man niet toegankelijk. De bank ging niet in op zijn verzoek om toegang te krijgen tot de oude versie van de app, die wel toegankelijk was.

Het is de eerste keer dat het College voor de Rechten van de Mens een dergelijke concrete uitspraak over digitale toegankelijkheid doet, sinds de inwerkingtreding van de EU-richtlijn voor toegankelijkheid overheidswebsites en -apps.