Internetconsultatie geopend over Besluit digitale toegankelijkheid

Op 2 oktober 2017 is de internetconsultatie geopend over het Besluit Digitale Toegankelijkheid. Dit is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die vooruitloopt op de Wet GDI.

De AMvB zal straks bijna alle organisaties die een administratieve relatie hebben met de overheid verplichten tot het toepassen van de Europese Standaard EN 301 549. In deze standaard wordt verwezen naar de internationale toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.0.

Er kan tot 13 november 2017 worden gereageerd. Meer informatie en natuurlijk de consultatie zelf is te vinden op www.internetconsultatie.nl/digitoegankelijkheid.