Nieuwe Europese uitzonderingen vervangen oude uitzonderingen Toepassingskader

Het Toepassingskader voor de Webrichtlijnen gaf handvatten aan overheidsorganisaties om met toegankelijkheid aan de slag te gaan. Ook werd beschreven in welke gevallen een organisatie mocht afwijken van de toegankelijkheidseisen. Deze uitzonderingen zijn nu vervangen door Europese uitzonderingen.

Update 14 september 2017: De nieuwe uitzonderingen zullen gaan gelden vanaf het moment dat de Nederlandse wetgeving van kracht gaat (uiterlijk 23 september 2018). Tot die tijd geldt het huidige 'pas toe of leg uit'-beleid. Lees meer over de uitzonderingen die nu en in de toekomst gelden.

Op 22 december 2016 trad de Europese richtlijn (een soort wet) voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van de overheid in werking. Ook Nederland volgt deze richtlijn en is daarom overgestapt op een internationale standaard voor toegankelijkheid. Deze standaard is grotendeels hetzelfde als de standaard Webrichtlijnen die per 15 november 2016 is vervallen.

In de EU-richtlijn staat niet alleen beschreven wat verplicht is, maar ook in welke gevallen de richtlijn niet per se toegepast hoeft te worden. Deze uitzonderingen zijn voor een groot deel gelijk aan de uitzonderingen in het oude Toepassingskader voor de Webrichtlijnen.

De nieuwe uitzonderingen gaan bijvoorbeeld over kantoorbestandsformaten, audio en video, online kaarten en archieven. In sommige gevallen geldt de uitzondering alleen voor oude bestanden, van vóór een bepaalde datum.