Nederland gaat over op internationale standaard voor toegankelijkheid

De nieuwe Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties treedt op 22 december 2016 in werking. Met de richtlijn wil Europa bijdragen aan een samenleving waarin niemand wordt buitengesloten. Om in lijn te blijven met het Europese beleid zijn de Nederlandse Webrichtlijnen op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie vervangen door de Europese standaard EN 301 549.

Let op: dit nieuwsbericht is achterhaald. De actuele situatie vindt u onder beleid.

Toegang voor iedereen

Zorgen dat iedereen gebruik kan maken van digitale producten en diensten. Dat was het doel van de Webrichtlijnen, en dat is ook het doel van de nieuwe Europese standaard. De overgang is voor Nederland dan ook niet zo groot. In de Webrichtlijnen was namelijk al een internationaal breed gedragen standaard voor toegankelijkheid opgenomen: WCAG 2.0. Diezelfde standaard is ook weer onderdeel van de nieuwe Europese standaard.

Wat wel verandert is de focus: waar de Webrichtlijnen over toegankelijkheid én bouwkwaliteit gingen, is de Europese standaard alleen op toegankelijkheid gericht. Het onderdeel van de Webrichtlijnen dat over bouwkwaliteit gaat is daarom niet meer verplicht. Dit deel is als aparte standaard opgenomen op de lijst met aanbevolen standaarden, onder de naam Principe Universeel.

Webrichtlijnen bevat WCAG 2.0 en richtlijnen voor bouwkwaliteit. EN 301 549 bevat WCAG 2.0 en richtlijnen voor hardware, software en documenten, en voor inkopers

In bovenstaand schema zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de twee standaarden weergegeven. Beide standaarden bevatten dezelfde richtlijnen voor webtoegankelijkheid, de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Verschil is dat de nieuwe Europese standaard ook toegankelijkheidsrichtlijnen bevat voor andere, niet webgebaseerde vormen van ICT, én aanwijzingen voor inkopers. De Webrichtlijnen gaan alleen over webgebaseerde producten en diensten, maar bevatten naast toegankelijkheidsrichtlijnen ook richtlijnen voor bouwkwaliteit.

Wat verandert er voor (semi-)overheidsorganisaties?

Alle organisaties die verplicht waren de Webrichtlijnen toe te passen op hun websites en webapps zijn nu verplicht om de nieuwe Europese standaard toe te passen. Omdat deze uitgaat van dezelfde toegankelijkheidseisen als de Webrichtlijnen verandert er in de praktijk weinig. Ontwikkelaars en redacteuren kunnen nog steeds de uitleg op DigiToegankelijk.nl en de technische documentatie bij WCAG 2.0 gebruiken. Bij aanbestedingen kan voortaan EN 301 549 worden ingezet.

De toegankelijkheidsverklaring blijft ook bestaan. Ook onder de nieuwe Europese regelgeving moeten overheidsorganisaties in een verklaring informatie geven over de toegankelijkheid van hun websites en apps.

Nederlandse wetgeving

De Europese richtlijn zal naar verwachting omgezet worden in de wet Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Deze wet wordt eind 2018 verwacht. Toegankelijkheid is dan een wettelijke verplichting.

Bij de introductie van de wet, maar mogelijk al eerder, kan het toepassingsgebied van de standaard uitgebreid worden. Op dit moment geldt de verplichting alleen voor webgebaseerde producten en diensten (websites en webapps). In de toekomst kan de verplichting ook gaan gelden voor digitale documenten die niet online worden aangeboden en voor mobiele applicaties (apps).