Europees Parlement stemt in met richtlijn voor toegankelijke websites en apps

Op 26 oktober 2016 stemde het Europees Parlement als laatste partij in met de EU-richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van organisaties in de publieke sector. Dit betekent dat de richtlijn binnenkort in werking zal treden. Daarna heeft Nederland 21 maanden de tijd om digitale toegankelijkheid in wetgeving op te nemen.

Update 7 september 2017: de Europese richtlijn is op 22 december 2016 in werking getreden. Nederlandse wetgeving zal uiterlijk 23 september 2018 van kracht gaan.

Websites, apps, intra- en extranetten

De richtlijn verplicht lidstaten om te waarborgen dat digitale kanalen van organisaties in de publieke sector toegankelijk zijn. De verplichting geldt voor:

  • websites;
  • mobiele applicaties (apps);
  • intranetten en extranetten die live gaan of substantieel aangepast worden na inwerkingtreding van de nieuwe regels.

In Nederland

Ook de (semi-)overheid in Nederland moet aan de EU-richtlijn gaan voldoen. Daarom heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan het Forum Standaardisatie verzocht om de standaard Webrichtlijnen te vervangen door een Europese toegankelijkheidsstandaard, EN 301 549. In de EU-richtlijn wordt deze standaard namelijk voorgeschreven als middel om websites en apps toegankelijk te maken.

Het wijzigen van de verplichte standaard op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie is een voorbereiding op de wetgeving die Nederland op basis van de EU-richtlijn gaat maken. Digitale toegankelijkheid zal onderdeel worden van de wet GDI (Generieke Digitale Infrastructuur), en dus op termijn wettelijk verplicht worden.

Ook op deze website is al veel te vinden over de veranderingen in het toegankelijkheidsbeleid.

Volgende stap: publicatie en inwerkingtreding

De volgende stap is publicatie van de richtlijn in het Publicatieblad van de Europese Commissie. 20 dagen nadat de richtlijn is gepubliceerd treedt deze in werking. Daarna hebben de lidstaten 21 maanden om nationale wetgeving te maken. Als deze wetgeving van kracht is moeten nieuwe websites na een jaar voldoen, en bestaande websites (van vóór de wetgeving) na twee jaar. Mobiele applicaties moeten 33 maanden na inwerkingtreding van de wet aan de eisen voldoen.