Openbare consultatie wijziging Webrichtlijnen afgerond

Op 16 september 2016 sloot de openbare consultatie over de wijziging van de standaard Webrichtlijnen op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. In deze consultatiefase kon iedereen reageren op het advies dat eerder door experts was uitgebracht. Vier organisaties hebben dit gedaan. Resultaten van de consultatie worden in de loop van oktober door het Forum Standaardisatie gepubliceerd.

Europese richtlijn reden voor wijzigingsprocedure

Aanleiding voor de wijzigingsprocedure zijn veranderingen in het toegankelijkheidsbeleid van Nederland. Een nieuwe Europese richtlijn verplicht lidstaten om de Europese toegankelijkheidsstandaard EN 301 549 te gebruiken, in plaats van eigen nationale standaarden voor toegankelijkheid. Een aanpassing van de standaard Webrichtlijnen op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie is nodig om in lijn te blijven met het Europese beleid.

Expertadvies: toegankelijkheid en bouwkwaliteit los van elkaar

Het eerder uitgebrachte expertadvies luidde: splits de Webrichtlijnen op in twee aparte standaarden. Eén voor toegankelijkheid (de Europese standaard) en één voor bouwkwaliteit (het Principe Universeel van de Webrichtlijnen). In de openbare consultatie kon een ieder zijn mening geven over de wijze waarop dit zou moeten gebeuren, voor welke toepassingen en welke organisaties de standaarden verplicht zouden moeten zijn en welke status ze moeten krijgen.

Forum Standaardisatie adviseert Nationaal Beraad

Het Forum Standaardisatie zal het Nationaal Beraad Digitale Overheid adviseren over de wijziging op de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Het eerder uitgebrachte expertadvies en de resultaten van de openbare consultatie zijn hierbij het uitgangspunt. Het Nationaal Beraad neemt in november een besluit.