Forum Standaardisatie start openbare consultatie wijziging Webrichtlijnen

Op 9 juni 2016 zette het Forum Standaardisatie de procedure voor aanpassing van de standaard Webrichtlijnen in gang. Een door het Forum ingestelde expertgroep heeft de aanpassing inmiddels onderzocht en een advies uitgebracht. Nu is het tijd voor de volgende fase: een openbare consultatie waarbij het publiek gevraagd wordt het expertadvies te toetsen.

Aanleiding voor de wijzigingsprocedure zijn veranderingen in het toegankelijkheidsbeleid van Nederland. Een nieuwe Europese richtlijn verplicht lidstaten om de Europese toegankelijkheidsstandaard EN 301 549 te gebruiken, in plaats van eigen nationale standaarden voor toegankelijkheid. Een aanpassing van de standaard Webrichtlijnen op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie is nodig om in lijn te blijven met het Europese beleid.

De Webrichtlijnen en EN 301 549 zijn voor een groot deel gelijk. Ze bevatten beide de standaard WCAG 2.0. In de standaard Webrichtlijnen is daar nog een onderdeel ‘Principe Universeel’ aan toegevoegd, dat over bouwkwaliteit gaat. Het expertadvies is om Principe Universeel en EN 301 549 / WCAG 2.0 los te halen en afzonderlijk op de lijst met standaarden te plaatsen. In de openbare consultatie kan een ieder zijn mening geven over de wijze waarop dit zou moeten gebeuren, voor welke toepassingen en welke organisaties de standaarden verplicht zouden moeten zijn en welke status ze moeten krijgen.

Meedoen? Raadpleeg de website van het Forum Standaardisatie voor meer informatie.