VN-verdrag Handicap treedt in werking

Vanaf vandaag geldt in Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Dit verdrag is bedoeld om de positie van mensen met een beperking te verbeteren.

Het VN-verdrag Handicap moet ervoor zorgen dat mensen met een beperking op dezelfde manier kunnen leven en meedoen in de maatschappij als andere mensen. Daarvoor moet ook digitale informatie en dienstverlening toegankelijk zijn.

De Nederlandse regering heeft vanwege het VN-verdrag twee wetten aangepast: de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz), en de Kieswet.

Lees ook het artikel over het VN-verdrag Handicap op Rijksoverheid.nl.