Brief over Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van overheidswebsites

De minister van BZK heeft in een brief van 17 mei 2016 de Tweede Kamer geïnformeerd over het akkoord dat is bereikt over de EU-richtlijn voor de toegankelijkheid van overheidswebsites.

In de brief geeft de minister aan dat Nederland er in is geslaagd vast te houden aan een aantal uitgangspunten, zoals een tot de overheid beperkt toepassingsgebied, enkele uitzonderingen met het oog op uitvoerbaarheid en een realistische termijn van implementatie en monitoring. Tegelijk is rekening gehouden met de belangen van de markt en van mensen met een beperking door mobiele applicaties en intra- en extranetten onderdeel te laten zijn van de richtlijn.

BZK en Logius inventariseren op dit moment de impact van de richtlijn op het beleid voor digitale toegankelijkheid van de overheid.

Lees meer over de richtlijn in het nieuwsbericht over het bereikte akkoord en in de Brief van de minister van BZK van 17 mei 2016.