Akkoord over Europese richtlijn voor toegankelijke websites en apps

De Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van organisaties in de publieke sector is bijna een feit! Op 3 mei 2016 is onder het voorzitterschap van Nederland een informeel akkoord bereikt over deze richtlijn tussen de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement.

Websites, apps, intra- en extranetten

De concepttekst waar instemming over is bereikt verplicht lidstaten om te waarborgen dat digitale kanalen van organisaties in de publieke sector toegankelijk zijn. De verplichting geldt voor:

  • websites;
  • mobiele applicaties (apps);
  • intranetten en extranetten die live gaan of substantieel aangepast worden na inwerkingtreding van de nieuwe regels.

Uitzonderingen en toegankelijkheidsverklaring

Om organisaties niet onevenredig te belasten zijn enkele uitzonderingen opgenomen in de richtlijn. Het gaat om specifieke typen inhoud, zoals content van derden en erfgoedcollecties van bibliotheken en musea. Ook live audio en video is uitgesloten van de verplichting. Als deze mediabestanden langer online blijven staan moeten ze wel toegankelijk worden gemaakt.

De richtlijn stelt individuen in staat om een toegankelijke versie op te vragen van ontoegankelijke informatie. Hiervoor is een feedbacksysteem uitgedacht: in een toegankelijkheidsverklaring moeten organisaties informatie geven over de toegankelijkheid van hun digitale informatie. In deze verklaring plaatsen zij ook een link naar een feedbackmechanisme. Via deze link kunnen bezoekers op een eenvoudige manier toegankelijkheidsproblemen doorgeven en toegankelijke versies opvragen.

Voordeel van de richtlijn: meer keuze en lagere prijzen

De Europese Unie verwacht dat de invoering van een geharmoniseerde set toegankelijkheidsregels de Europese markt voor toegankelijkheidsproducten en -diensten zal stimuleren. Bedrijven kunnen kosten besparen doordat ze dezelfde regels kunnen volgen voor alle EU-landen.

Wanneer zal de Europese richtlijn in werking treden?

Nederland zal, als voorzitter van de Raad van de EU, het concept van de richtlijn de komende weken voorleggen aan de lidstaten. Als de lidstaten hebben ingestemd wordt dit gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

20 dagen na publicatie in het Publicatieblad treedt de richtlijn in werking. Daarna hebben de lidstaten 21 maanden om nationale wetgeving te maken. Als deze wetgeving van kracht is moeten nieuwe websites na een jaar voldoen, en bestaande websites (van vóór de wetgeving) na twee jaar. Mobiele applicaties moeten 33 maanden na inwerkingtreding van de wet aan de eisen voldoen.

Lees het originele bericht op de website van de Europese Raad (Engelstalig)