Ratificatie VN-verdrag dichtbij

Op 12 april 2016 ging de Eerste Kamer akkoord met de ratificatie (bekrachtiging) van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. De Tweede Kamer had in januari van dit jaar al ingestemd. Nu de goedkeuring van de beide Kamers een feit is kan Nederland de laatste stappen zetten tot bekrachtiging van het verdrag.

De VN heeft het verdrag voor de rechten van mensen met een beperking in 2006 opgesteld. Het moet ervoor zorgen dat mensen met een beperking op dezelfde manier kunnen leven en meedoen in de maatschappij als andere mensen. Daarvoor moet ook digitale informatie en dienstverlening toegankelijk zijn.

Veel landen hebben het verdrag inmiddels geratificeerd. Als een land het verdrag ratificeert is het verplicht de afspraken die in het verdrag staan uit te voeren. De ratificatie door Nederland was één van de punten uit het regeerakkoord van kabinet Rutte-Asscher.

Meer informatie over het verdrag