Veelgestelde vragen over de nieuwe website

Bij de livegang van de nieuwe website kwamen enkele vragen binnen. Deze vragen en de antwoorden daarop zijn hier gebundeld.

Waarom is er een nieuwe website?

In de Europese Unie wordt hard gewerkt aan een nieuwe richtlijn voor toegankelijkheid van overheidswebsites. Deze richtlijn sluit lokale aanvullingen, zoals bijvoorbeeld bij Webrichtlijnen versie 2 het geval is, uit.

Dat betekent dat de term Webrichtlijnen op termijn komt te vervallen. We spreken op deze website dan ook over ‘digitale toegankelijkheid’, en niet langer over Webrichtlijnen.

Hiermee sorteren we voor op Europese regelgeving en nationale wetgeving, zodat organisaties zich kunnen voorbereiden op deze wijzigingen. De term DigiToegankelijk sluit aan bij de terminologie van andere overheidsoplossingen.

Moet ik voldoen aan Webrichtlijnen versie 2 of de nieuwe Europese richtlijn?

Op moment van schrijven is Webrichtlijnen versie 2 niveau AA verplicht. De datum waarop de nieuwe EU richtlijn van kracht wordt is helaas nog niet bekend, maar er wordt gesproken over eind 2016.

Het normdocument Webrichtlijnen versie 2 is nog steeds in zijn geheel gepubliceerd op http://www.principeuniverseel.nl, en in vereenvoudigde vorm terug te lezen in het toepassingskader.

Wat is er met Webrichtlijnen.nl gebeurd?

We willen dat organisaties, marktpartijen en geïnteresseerden zich goed kunnen voorbereiden op en inlezen in de veranderingen die gaan komen. Ondanks dat een en ander nog niet definitief is, zijn de grote lijnen nu gereed om te delen. Om deze reden is de website nu al gepubliceerd, en is www.webrichtlijnen.nl niet langer beschikbaar, met uitzondering van www.principeuniverseel.nl. Dit doen we om verwarring te voorkomen, en om vanuit één bron te communiceren.

Omdat de inhoud van de nieuwe website dusdanig afwijkt, is oude informatie niet zomaar te koppelen aan de nieuwe informatie. Daarom zijn er geen verwijzingen actief, maar kom je automatisch op de nieuwe homepage terecht. Dit is een bewuste keuze, omdat het een nieuwe fase betreft.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Je kunt te allen tijde een mail sturen naar digitoegankelijk@logius.nl. Er wordt geen Twitter-account bijgehouden.