Inventarisatie ‘pas toe of leg uit’ gemeenten afgerond

Logius heeft de afgelopen periode een inventarisatie gemaakt van de toegankelijkheid van websites van medeoverheden. Uit de inventarisatie blijkt dat 46 procent van de gemeenten een actuele toegankelijkheidsverklaring op de website heeft staan. Ook blijkt dat digitale toegankelijkheid bij nagenoeg alle gemeenten op de radar staat.

 Actuele stand van zaken

De inventarisatie heeft waardevolle informatie opgeleverd. Naast actuele cijfers over de status van toegankelijkheid bij gemeenten heeft de inventarisatie ook inzicht gegeven in de behoeften van gemeenten en de struikelblokken waar zij tegenaan lopen.

Op dit moment hebben 178 van de 390 Nederlandse gemeenten een actuele verklaring op de website staan. Dit is 46 procent van alle gemeenten. Ook met de overige gemeenten heeft Logius contact gelegd. Er is een positieve beweging merkbaar: nog dagelijks ontvangt Logius toezeggingen en reacties van gemeenten dat zij met toegankelijkheid bezig zijn.

Een twintigtal gemeenten gaat in 2016 de gemeentelijke website vernieuwen. Logius heeft deze gemeenten verzocht om dit in de toegankelijkheidsverklaring toe te lichten.

Behoeften en struikelblokken

Uit de inventarisatie blijkt dat bijna alle gemeenten toegankelijkheid in het vizier hebben. Een struikelblok bij sommige gemeenten is dat er niet altijd prioriteit is in de organisatie voor het onderwerp. Soms maakt de webredactie zich hard voor de toegankelijkheid van de website, maar mist bestuurlijke aandacht, sturing en budget. Een ander struikelblok is dat gemeenten naast toegankelijkheid nog veel meer zaken aan hun hoofd hebben. Aandacht voor toegankelijkheid kan dan verslappen in drukke tijden. De komende periode werkt Logius een strategie uit om gemeenten bij deze zaken verder te ondersteunen.

Veel gemeenten geven aan dat zij behoefte hebben aan eenduidige, begrijpelijke informatie over toegankelijkheid en de Webrichtlijnen. Er is veel informatie beschikbaar, maar het is niet altijd duidelijk welke afzender autoriteit heeft. Ook is veel informatie voor gemeenten te technisch of complex van aard. Logius neemt deze feedback mee bij vernieuwing van de website.

Nieuw overzicht ‘pas toe of leg uit’

Eén van de doelen van de inventarisatie was het verbeteren van de toegankelijkheidsverklaring en het overzicht van de stand van zaken op het gebied van toegankelijkheid. Dit doel is bereikt: de inventarisatie heeft handvatten gegeven om zowel de toegankelijkheidsverklaring als het overzicht aan te scherpen en te verfijnen.