Nieuwe website DigiToegankelijk.nl!

In lijn met internationale ontwikkelingen krijgt het Nederlandse beleid rond Webrichtlijnen een steeds sterkere focus op digitale toegankelijkheid. Deze nieuwe fase luiden we in met een nieuwe website: digitoegankelijk.nl.

Van Webrichtlijnen naar DigiToegankelijk

Andere overheid

De Webrichtlijnen werden in 2004 ontwikkeld omdat de overheid anders wilde gaan werken. Transparanter, effectiever en 'voor iedereen'. Dat kon alleen als de websites van de overheid toegankelijker en duurzamer zouden worden. De Webrichtlijnen waren een kwaliteitsmodel om dat te bereiken. Het model omvatte zowel toegankelijkheid als bouwkwaliteit van websites.

Digitaal 2017

Sinds 2004 is er veel veranderd. De overheid is steeds meer digitaal gaan doen. Je belastingaangifte, een parkeervergunning aanvragen of doorgeven dat je gaat verhuizen: het kan allemaal via het internet. 2017 is het jaar waarin bedrijven en burgers alle zaken die ze met de overheid doen digitaal moeten kunnen afhandelen. Dat is vastgelegd in het overheidsprogramma digitaal 2017.

VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Als alles digitaal wordt, moeten natuurlijk wel alle Nederlanders toegang hebben tot deze digitale dienstverlening. Want iedereen heeft dezelfde rechten om mee te doen in de maatschappij en te leven zoals ieder ander. Dat staat beschreven in het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Ook Nederland heeft dit verdrag ondertekend. Daarom moeten alle overheidsorganisaties hun websites en webapps verplicht toegankelijk maken.

DigiToegankelijk

De Webrichtlijnen waren een kwaliteitsmodel voor de toegankelijkheid én bouwkwaliteit van websites. Ze bestonden uit vier principes op het gebied van toegankelijkheid: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust en één op het gebied van bouwkwaliteit: Universeel. Met DigiToegankelijk komt de focus te liggen op toegankelijkheid. Het VN-verdrag en regelgeving die voor de Europese Unie in de maak is, schrijven Nederland en de andere lidstaten voor om alleen toegankelijkheid wettelijk verplicht te maken. Op die manier zijn de regels voor alle landen hetzelfde. Ook bouwkwaliteit (principe Universeel) blijft natuurlijk belangrijk, maar heeft niet meer het verplichte karakter. Net als gebruiksvriendelijkheid en zoekmachineoptimalisatie is dit iets waar een leverancier of bouwer voor moet zorgen.

De informatie op deze website gaat dus alleen over toegankelijkheid. De internationale standaard voor digitale toegankelijkheid, WCAG 2.0, is ons uitgangspunt. Naast informatie over de toegankelijkheidseisen die er zijn voor websites en webapps vind je ook informatie over het borgen van toegankelijkheid in een organisatie door beleidsmaatregelen te nemen.

Niet (alleen maar) voor techneuten

De oude website was soms wel heel technisch. Vooral webrichtlijnen-experts, bouwers en testers begrepen wat er stond. De nieuwe website is juist gemaakt voor bezoekers zonder (veel) technische achtergrond. Bijvoorbeeld bestuurders, managers, projectleiders, redacteuren en vormgevers. Het is ons doel om het beleid rond toegankelijkheid en de inhoud van de toegankelijkheidseisen begrijpelijk te maken voor deze bezoekers.

We helpen je op weg

Onder de knop Wie kan helpen vind je een overzicht van organisaties die je kunnen helpen met advies, bouw, beheer en testen. Daarnaast helpen we je op weg met duidelijke uitleg van de toegankelijkheidseisen en handige hulpmiddelen zoals een Stappenplan Toegankelijkheid.

Jouw feedback is welkom

Een site is nooit af en de wereld verandert telkens weer. Daarom staat in deze lancering de basis centraal: eenvoudige uitleg over het toegankelijkheidsbeleid in Nederland en over de toegankelijkheidseisen. In de komende periode gaan we deze informatie uitbreiden met concrete voorbeelden en praktische tips. Dus heb je ideeën voor, of opmerkingen over deze website? Is iets niet duidelijk of kun je iets niet vinden? Laat het ons dan weten.