Tussenstand inventarisatie ‘pas toe of leg uit’ medeoverheden

In het laatste kwartaal van 2015 heeft Logius een brede inventarisatie gemaakt van de toegankelijkheid van websites van medeoverheden. In het eerste kwartaal van 2016 publiceert Logius een actueel overzicht. De indruk tussentijds is dat de meerderheid van de benaderde overheidsorganisaties actief aan toegankelijkheid werkt, maar dat dit onvoldoende terugkomt in gepubliceerde toegankelijkheidsverklaringen. Die ontbreken, zijn niet actueel genoeg of niet in het juiste format opgemaakt.

Verfijning overzicht stand van zaken

Logius houdt continu een overzicht bij waarin te zien is welke organisaties de webrichtlijnen aantoonbaar toepassen en welke organisaties een ‘leg uit’ (toegankelijkheidsverklaring) op de website hebben staan.

Met het oog op de in 2016 verwachte wetgeving is Logius in het laatste kwartaal van 2015 gestart met een belronde langs alle medeoverheden (gemeenten, provincies en waterschappen). De belronde werd eerder aangekondigd in een nieuwsbericht. Doel van de belronde is om meer informatie te verkrijgen over de stand van zaken op het gebied van de toegankelijkheid van de websites van deze organisaties. Met deze informatie zal het overzicht worden verfijnd.

Inmiddels heeft Logius eenderde van de gemeenten gesproken. Aan de ene kant komt uit de gesprekken een positief beeld naar voren. Het eerder gepubliceerde beeld dat de meerderheid van de gemeenten aan toegankelijkheid werkt, blijkt te kloppen. Bijna alle tot nu toe gesproken overheidsorganisaties hebben de toegankelijkheid van de website in het vizier en zijn actief bezig met verbeteringen. Organisaties die in 2016 een nieuwe website lanceren, hebben allemaal als uitgangspunt dat deze toegankelijk moet zijn. Aan de andere kant blijkt ook dat nog lang niet alle organisaties hun toegankelijkheidsverklaring actief bijhouden, of volgens het juiste format hebben opgesteld. Met de invulassistent voor de toegankelijkheidsverklaring kunnen organisaties hun verklaring volgens dit format opstellen.

Bij de gesprekken wordt gevraagd welke maatregelen organisaties hebben genomen om toegankelijkheid te borgen. Ook wordt gevraagd tegen welke zaken de organisaties wellicht aanlopen en of de verklaring op de website nog up-to-date is.

Verbeterpunten toegankelijkheidsverklaring en overzicht

Uit de belronde komt naar voren dat overheidsorganisaties op verschillende manieren bezig zijn met toegankelijkheid. De gesprekken geven een completer beeld van de inspanningen die overheidsorganisaties leveren en van de aanpak die ze gekozen hebben. Deze informatie kan in de huidige vorm van de toegankelijkheidsverklaring en het overzicht niet altijd overgedragen worden. De informatie geeft echter wel een breder inzicht in de stand van zaken op het gebied van toegankelijkheid. Daarom nemen het ministerie van BZK en Logius dit punt mee bij de verfijning van het overzicht.

Nieuw overzicht

De komende periode benadert Logius ook de overige overheidsorganisaties voor de inventarisatie. Het streven is nog dit jaar alle organisaties te spreken. In het begin van 2016 wordt een aangescherpt overzicht gepubliceerd. De gegevens uit de belronde zijn hierin verwerkt. Het overzicht zal bovendien op een meer inzichtelijke wijze de stand van zaken bij overheidsorganisaties weergeven. 

Hoort bij