Inventarisatie 'pas toe of leg uit' Webrichtlijnen

Logius gaat de komende periode inventariseren op welke wijze overheidsorganisaties bezig zijn met de toegankelijkheid van hun website. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de toegankelijkheidsverklaring: als een website nog niet (volledig) toegankelijk is moet dit in een verklaring op de eigen website worden uitgelegd.

Telefonisch contact

Logius houdt de mate van toepassing van de Webrichtlijnen bij in een register en zal zo nodig contact opnemen met gemeenten, provincies en waterschappen om de toegankelijkheid van websites in kaart te brengen. Vanzelfsprekend krijgen deze organisaties dan ook uitleg over het beleid en advies over de op te stellen toegankelijkheidsverklaring.

Pas toe of leg uit

Voor de Webrichtlijnen geldt het ‘pas toe of leg uit’-principe. Dat houdt in dat overheidsorganisaties de Webrichtlijnen verplicht toe moeten passen. Is dit om redenen van bijzonder gewicht (nog niet) mogelijk, dan moeten zij dit met een toegankelijkheidsverklaring op de eigen website verantwoorden. Voor het opstellen van de verklaring is een invulassistent beschikbaar.

Hoort bij